Mens

Zeven van onze medewerkers zijn via Fundeon geaccrediteerd als leermeester. Zij leiden via het meester/gezel systeem mensen in onze eigen Vis Academy op tot betonboorder. Langs deze weg krijgen mensen een kans op een baan.Mensen met een langdurige WW uitkering of mensen met een Wajong uitkering willen wij ook graag een kans geven. Dat past bij de verantwoordelijkheid die wij graag nemen voor onze omgeving. Via onze leermeesters gaan zij in de praktijk aan de slag als betonboorder of -zager. Parallel daaraan volgen zij vanuit de Vis Academy via het ROC een scholingstraject van 2 tot 3 jaar. Een vol MBO diploma kan dan behaald worden.

Onze materialen en gereedschappen stellen ons in staat om te werken volgens de hoogste normeringen. De veiligheid van onze medewerkers is hierbij uiteraard het voornaamste uitgangspunt. Van alle controles van inspectie SZW hebben wij een positieve beoordeling gekregen.

Bij ons aanname beleid is SROI (Social Return On Investment) een wegingsfactor. Recentelijk hebben wij weer mensen aangenomen vanuit een SROI situatie. Ook zullen wij voor dit jaar zorg dragen voor meerdere stageplaatsen.

Momenteel studeert een universitair student af op het onderwerp Implementation en Change Management, met de Vis Groep als study case.