KAM beleidsplan

Beleidsverklaring

De directie verklaart zich bij het voorbereiden en uitvoeren van het bedrijfsbeleid te richten op haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening, de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Tevens zal al het redelijkerwijs mogelijke worden gedaan te voorkomen dat bezoekers en het personeel van derden aan risico's worden blootgesteld. De zorg voor het milieu zal eveneens deel uitmaken van het totale beleid, door daar uiterst zorgvuldig mee om te gaan.

Een integraal onderdeel van dit beleid is het opzetten en in stand houden van een doeltreffend zorgsysteem, waarbij de wensen van de klanten, de van toepassing zijnde wetgeving en de normen NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001, VCA* en CO2-Prestatieladder niveau 3, als uitgangspunten dienen. Het opzetten en in stand houden van kwalitatief hoogwaardige, veilige en milieuverantwoorde werkzaamheden omvat, in overleg met de werknemers, de zorg voor het vaststellen, treffen en onderhouden van daarvoor benodigde maatregelen. Dit ter bevordering van:

  • de continuïteit en de winstgevendheid van het bedrijf;
  • veilige omstandigheden en werkwijzen waardoor ongewilde gebeurtenissen die letsel, materiële en/of milieuschade of hinder tot gevolg kunnen hebben, worden voorkomen;
  • de tevredenheid van de opdrachtgevers;
  • de leveringsbetrouwbaarheid;
  • het voorkomen van tekortkomingen;
  • een verantwoorde zorg voor het milieu, door preventie van de milieubelasting.
De gevolgen van tekortkomingen, ongevallen en schade dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. De hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheid, voor het opzetten en in stand houden van efficiënte werkprocedures, het streven naar continu verbetering en goede veiligheids-, arbeids- en milieu hygiënische omstandigheden, wordt door de directie aanvaard. Dit KAM-beleid is in de gehele organisatie gecommuniceerd (inclusief eventuele inhuurkrachten) en geïmplementeerd volgens een systeem zoals beschreven in het handboek KAM.

Ondersteunende beleidsverklaring m.b.t. CO2-Prestatieladder
Milieu en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Daarom is de onderneming actief bezig om de CO2-uitstoot te verlagen. Dit door gebruik te maken van een zuinig en goed onderhouden wagenpark, vergroting van het aandeel groene en hernieuwbare energie, voorlichting aan medewerkers over "het nieuwe rijden" en "good housekeeping" voor op het kantoor.


D. van Veelen
Algemeen Directeur