InnoLab

Het InnoLab is samenwerking waarbij drie marktpartijen welke de handen ineen slaan en gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen. Door te werken aan innovatieve producten en toepassingen zijn wij in staat om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren.

Van Mierlo, Adamas en Vis Groep slaan de handen ineen. Met ieder hun eigen discipline in de bouwwereld kunnen zij werken aan nieuwe ontwikkelingen. Vanuit hun eigen discipline kennis toevoegen en tijd en energie steken in innovaties. Die leveren producten en modificaties van producten op waarmee zij de concurrenten een stap voor zijn. Deze drie partijen hebben ook hun eigen positie in de bouwkolom en zijn daarom enorm complementair aan elkaar. In dit driemanschap kunnen zij elkaar versterken.

Voor innovatie is kennis nodig. De drie partijen hebben allen hun eigen hoeveelheid kennis. Door de connectie met studenten van de TU Delft en van de Hogeschool Rotterdam kunnen we meer kennis toevoegen. Dat kan in de vorm van stages, studieopdrachten, werkopdrachten of projecten. Studenten kunnen studiepunten halen en wij kunnen kennis importeren. Een mooie vorm van kruisbestuiving.

Voor meer informatie over het InnoLab kunt u deze PDF downloaden.