Kernwaarden  1. Klanttevredenheid (afspraak is afspraak)
  2. Pro activiteit (het is goed en schoon als wij weg zijn)
  3. Resultaat gerichtheid (niet meer tijd dan nodig)
  4. Kennisvaardig (als een ander het niet meer weet, lossen wij het op)
  5. Veiligheid en aandacht voor milieu en omgeving (niet veilig, dan doen wij het niet. De natuur respecteren wij)
  6. Openheid (eerlijk en integer)